گرجیان ایران گرجیان ایران http://www.iraniangeorgians.ir 2019-04-23T07:56:41+01:00 text/html 2018-11-15T17:32:27+01:00 www.iraniangeorgians.ir IranianGeorgians شمشیر های برهنه http://www.iraniangeorgians.ir/post/156 <div><div style="text-align: left; color: rgb(34, 34, 34); direction: ltr;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">"რაც კახეთის ქართველობას ხოცვა ჟლეტვა, რბევა, ძარცვა, ტყვევნა და ნგრევა თავს დაატყდა არ გაგონილა ისლამის გაჩენის დროიდან დღემდე. ინგრეოდა , ირღვნებოდა, იმზვლეოდა და იჟლიტებოდა კახეთი. იავარყოფას ვერ გადაურჩა ვერცერთი ქალაქი და სოფელი, ციხე და სასახლე, ტაძარი და ეკლესია, სახლი და შრამელი. მრავალი სოფელი სამუდამოდ ამოწყდა და აღიგვა პირისაგან მიწისა. ანგრევდნენ ყოველ ნაშენებს. ჩეხდნენ და ძირფესვიანად თხრიდნენ ვენახებს, ბაღებს. იტაცებდნენ ქართველი კაცის ნაოსტატარ-ნაჭედ ნივთებს, სამკაულებს, შაჰ-აბასის სახაზინოდ და ხარჭათა აღსამკობლად. მოერეკებოდნენ ტყვეებს, - ზოლეიხას მსგავს საოცრად ლამაზ ქალწულებს, და უწვერულ ყმაწვილებს. 100 000 კაცი შეაწყდა მტერს იმ უბოროტეს წელიწადს. 150 000 ტყვედ გაირეკეს ყიზილბაშებმა. ქართველი ქალის მოთქმა-გოდება ჰზრახავდა სიცხით გათანგვულ ირანის ცისგვამს. სამშობლო წართმეული ბავშვის მდუღარე ცრემლი ადუღებდა ირანულ მიწას. მათვის აღარ არსებობდა სამშობლო კახეთი, სამშობლო საქართველო. მათი საქართველო ამიერიდან იქნებოდა ირანი, ხოლო კახეთი ფერეიდანი"</font></div></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><font face="Mihan-Iransans">آنقدر که کشتار و قتل عام، ویرانی و دزدی، اسارت و نابودی بر سر کاختی آمد، از ابتدای پیدایش اسلام تا به امروز مشاهده نشده. کاختی قتل عام و ویران گردید. تمام شهرها و روستاهای آن با خاک یکسان شده و هیچیک از دژ و قلعه های آن، هیچ معبد و صومعه ای و هیچ بنا و سرایی از ویرانی در امان نماند. بسیاری از آبادی ها بطور کل و برای همیشه نابود و محو گردیدند. تمام بناها را ویران کردند. باغات و تاکستانها را قلع و قمع کرده و از ریشه سوزاندند. گرجیان را ربوده و دارایی و زیورآلاتشان را به سرقت و یغما برده و به روسپیان حرمسرای شاه عباس تحفه دادند. اسیران و دوشیزگان و کودکان زیبا روی را دسته دسته رانده و میبردند. صد هزار نفر در آن سالهای نحس کشته، و قزلباشان صد و پنجاه هزار نفر را به اسارت بردند. صدای ناله و ندبه مادران در عزای کودکانشان فلک را اندوهگین و ماتم زده میکرد. اشک طفلانِ دور از وطن مانده، خاک ایران را بجوش آورده بود. سرزمین مادریشان کاختی و ساکارتولو دیگر وجود نداشت و نابود شده بود. و از آن پس وطن ایشان ایران، و فریدن برایشان کاختی بشمار می آمد.</font><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/kpqw_img_20181115_210817_097.jpg" alt=""></div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp; </font><div><br></div> </div> text/html 2018-02-02T06:56:00+01:00 www.iraniangeorgians.ir IranianGeorgians About Us http://www.iraniangeorgians.ir/post/153 <div style="direction: ltr;" align="center"><font size="3" face="courier new,courier,monospace"><span id="react-root"><span><span><b style="direction: ltr;"><br></b></span></span></span></font></div><div style="direction: ltr;" align="center"><font size="4" face="impact"><span id="react-root"><span><span><b style="direction: ltr;"><br></b></span></span></span></font></div><div style="direction: ltr;" align="left"><font size="5" face="impact"><span id="react-root"><span><img src="https://scontent-cdg2-1.cdninstagram.com/vp/fbe1b481f1969b5172c04ba05b173aaf/5C643F15/t51.2885-19/s150x150/16110377_1618158228488828_7648270090458103808_a.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="left"><font size="4"><b><font face="courier new,courier,monospace"><br></font></b></font></span></span></font></div><div style="direction: ltr;" align="left"><font size="5" face="impact"><span id="react-root"><span><font size="4"><b><font face="courier new,courier,monospace">Fereydunshahr, Georgian city, which has</font></b></font></span></span><font size="4"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span id="react-root"><span>been named the safest city in the world </span></span><span id="react-root"><span>by UNESCO</span></span><span id="react-root"><span>and is the </span></span><span id="react-root"><span>highest city in Iran (2530m) known as </span></span><span id="react-root"><span>Iran's Roof.</span></span></font></b></font></font></div><div style="direction: ltr;" align="left"><br><font size="3" face="courier new,courier,monospace"><span id="react-root"><span><span></span></span></span></font></div><div style="direction: ltr;" align="left"><br><font size="3" face="courier new,courier,monospace"><span id="react-root"><span><span></span></span></span></font></div><div style="direction: ltr;" align="left"><font size="3" face="courier new,courier,monospace"><span id="react-root"><span><span><br></span></span></span></font></div><div style="direction: ltr;" align="left"><font size="3" face="courier new,courier,monospace"><span id="react-root"><span><span><br></span></span></span></font></div><div style="direction: ltr;" align="left"><font size="3" face="courier new,courier,monospace"><span id="react-root"><span><span><br></span></span></span></font></div><div style="direction: ltr;" align="left"><font size="3" face="courier new,courier,monospace"><span id="react-root"><span><span><br></span></span></span></font></div><div style="direction: ltr;" align="left"><font size="3" face="courier new,courier,monospace"><span id="react-root"><span><span><br></span></span></span></font></div><div style="direction: ltr;" align="left"><font size="3" face="courier new,courier,monospace"><span id="react-root"><span><span></span></span></span></font><br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/shi9_facebook-logo.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align=""> <font size="3" face="courier new,courier,monospace"><span id="react-root"><span><span>&nbsp; &nbsp;&nbsp; </span></span></span></font><font size="3" face="courier new,courier,monospace"><span id="react-root"><span><span><img src="http://uupload.ir/files/nhdm_twitter-logo.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></span></span></font><font size="3" face="courier new,courier,monospace"><span id="react-root"><span><span>&nbsp; &nbsp;&nbsp; </span></span></span></font><img src="http://uupload.ir/files/tkqo_telegram-logo.png" alt="Image result for telegram logo" vspace="0" hspace="0" border="0" align=""><font size="3" face="courier new,courier,monospace"><span id="react-root"><span><span> &nbsp; &nbsp;</span></span></span></font> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3" face="courier new,courier,monospace"><span id="react-root"><span><span><a href="http://facebook.com/Fereydunshahr" target="_blank" title=""><font size="3" face="courier new,courier,monospace"><span id="react-root"><span><span></span></span></span></font></a><img src="http://uupload.ir/files/locu_instagram-logo-1.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></span></span></font><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br><font size="3" face="courier new,courier,monospace"><span id="react-root"><span><span style="direction: rtl;"></span></span></span></font><br></div><font size="3" face="courier new,courier,monospace"><span id="react-root"><span><span></span></span></span></font></div><div align="right"><font size="3" face="courier new,courier,monospace"><span id="react-root"><span><span></span></span></span></font></div><div align="right"><font size="3" face="courier new,courier,monospace"><span id="react-root"><span><span></span></span></span></font></div><div align="right"><font size="3" face="courier new,courier,monospace"><span id="react-root"><span><span></span></span></span></font></div> text/html 2017-03-13T04:41:05+01:00 www.iraniangeorgians.ir IranianGeorgians گرجیان ایران http://www.iraniangeorgians.ir/post/34 <font face="courier new,courier,monospace" size="2"> </font><div style="direction: rtl;" align="right"><font face="courier new,courier,monospace" size="2"><font face="Mihan-Nassim" size="3">گرجی‌های ایران عده‌ای از مردم گرجی، و یکی از قومیت‌های ساکن ایران هستند که اجداد آنها عمدتاً به دلیل مقاومت در برابر پادشاهان ایران، از وطن خود گرجستان، به ایران تبعید می‌شدند. به طوری که در طول حکومت سلسله‌های <span class="mw-redirect">صفویه</span>، <span class="mw-redirect">افشاریه</span> و <span class="mw-redirect">قاجاریه</span> حدود سیصد هزار گرجی در: قزوین، <span class="mw-redirect">گیلان</span>، <span class="mw-redirect">مازندران</span>، <span class="mw-disambig">گلستان</span>، اصفهان، <span class="mw-disambig">فارس</span>، خراسان و تهران ساکن شده‌اند و امروزه پس از گذشت حدود سه قرن، فقط صد هزار تَن از آنان قابل شناسایی هستند که از این میان برخی از گرجی‌های مناطقِ ساحلیِ شمالِ ایران با حفظ برخی از عناصر فرهنگی خود یعنی: لباس، رقص، موسیقی، آشپزی و معماری شناخته می‌شوند و همچنین بعضی از گرجی‌های مناطقِ کوهستانیِ غربِ اصفهان به واسطهٔ تکلّم به زبان مادری خود قابل شناسایی هستند.</font><br><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font><font face="courier new,courier,monospace" size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://asmeuet.com/wp-content/uploads/2015/03/615556-Pencil_Document-512.png" alt="" hspace="0" height="33" align="absmiddle" width="33" vspace="0" border="0"> <font face="Mihan-IransansLight" size="4">فهرست مطالب</font><br><br></span><font face="Mihan-IransansBold" color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><b>سفرنامه ها:</b></span></font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/117" target="_blank" title=""><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"> </a><font face="Mihan-Iransans" size="2">سفرنامهٔ پیترو دلاواله</font><br><b><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/110" target="_blank" title=""><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"> </a></b><font face="Mihan-Iransans" size="2">وصف گرجیان وگرجستان در سندی تاریخی از دیدگاه یک تاجر ونیزی<br></font><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#FFFFFF"><font size="2">شعر و متن:</font><br></font></span><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/116"><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"></a><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/116"> </a><font face="Mihan-Iransans" size="2">زمانی گرجستان بزرگ بوده است</font><br><b><b><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/115"><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"></a></b><b><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/115"> </a></b></b><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">همیشه با روح گرجی زندگی کن<br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/113" target="_blank" title=""><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"> </a>ایجا دیوار است<br><b><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/91" target="_blank" title=""><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"> </a></b>ملّت گــُـــــرجی<b><br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/89" target="_blank" title=""><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"> </a></b>در دلم شوق گرجستان است<b><br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/87" target="_blank" title=""><b><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"> </b></a></b>گرجی یک وطن دارد<b><br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/70" target="_blank" title=""><b><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"> </b></a></b>همیشه و همه جا گرجستان من باتو هستم<b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#FFFFFF"><br> </font></span><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/141" target="_blank" title=""><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"> </font></b></a></font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2">زبان مادری<br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/129" target="_blank" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"></font></font></font></font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font></font></font></font></font></a></font></font></font></font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اول مهر... روزی که زبان مادری ام پشت در های بسته جا ماند... <br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br></font><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#FFFFFF"> تحلیلی:<br></font></span><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/112" target="_blank" title=""><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"> </a></font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2">ما گرجستانی هستیم یا ایرانی یا گرجی ایرانی؟</font></font></font></font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/139" target="_blank" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"></font></font></font></font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font></font></font></font></font></a></font></font></font></font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اوضاع سیاسی در زمان سفر امباکو چلیدزه در ایران</font></font></font></font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/119" target="_blank" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"></font></font></font></font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font></font></font></font></font></a></font></font></font></font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2">گرجی پوش<br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br></font><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#FFFFFF">جغرافیای گرجستان:</font></span><br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/108" target="_blank" title=""><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"> </a></font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2">صومعه گلاتی - გელათის მონასტერი</font><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#FFFFFF">جغرافیای مارتقوپی:</font></span><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"></span><br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/90" target="_blank" title=""><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"> </a></font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2">چوگولی ჩუგული</font><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/88" target="_blank" title=""><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"></font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font></a></font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2">انگلزی گلازی یا گلاتی؟<br></font><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/86" target="_blank" title=""><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"></font></b></a></font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><font face="Mihan-Iransans" size="2">سنگ جرجیس مقدس</font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/82" target="_blank" title=""><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"> </a>تسیوس تسری</font><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2">წივის წევრი</font></font></font></font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/131" target="_blank" title=""><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/131"> </a></font></font></font></font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کــوبیس کش ქობის ქეშ</font></font></font></font></font><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br></font><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#FFFFFF">مردم گرجی:<br></font></span><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/107" target="_blank" title=""><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"> </a></font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2">داویتْ آغْماشِنِبِلی - დავით აღმაშენებელი<br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/106" target="_blank" title=""><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"> </a>لادو اخنیاشویلی - ვლადიმერ აღნიაშვილი<br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/102" target="_blank" title=""><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"> </a>جِمشید گیوناشْویلی - ჯემშიდ გიუნაშვილი<br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/93" target="_blank" title=""><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"> </a>امباکو چلیدزه - ამბაკო ჭელიძე<br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/84" target="_blank" title=""><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"> </a>سارا چِلیدزه - სარა ჭელიძე<br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/92" target="_blank" title=""><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"> </a>سیف اله خان یوسلیانی</font></font></font></font></font><br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/130" target="_blank" title=""><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">تئونا کومسیاشویلی</font><br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/132" target="_blank" title=""><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">هادی یوسلیانی</font><br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/125" target="_blank" title=""><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">واژا پشاولا </font><br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/123" target="_blank" title=""><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">دكتر احمدرضا موحدی<br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#FFFFFF">فرهنگ، باورها، آداب و رسوم:</font></span><br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/81" target="_blank" title=""><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"> </font></b></a></font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2">منکله მენკლე</font><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/80" target="_blank" title=""><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"> </a></font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2">افسانه رنگین کمان</font><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/136" target="_blank" title=""><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"></font></b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></b></font></a></font></b><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مذمت گدایی در فرهنگ گرجیان<br></font></font></font></font></font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/133" target="_blank" title=""><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">لالایی იავნანა<br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br></font><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#FFFFFF">مدیا:</font></span><br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/75" target="_blank" title=""><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"> </a></font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2">اولین مستند از فریدونشهر</font><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/69" target="_blank" title=""><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"> </font></b></a></font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2">فایل صوتی مرتقوپی</font></font></font></font></font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/128" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"></font> </a></font><font face="Mihan-Iransans" size="2">نقشه ای بسیار قدیمی<br></font></font></font></font></font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/140" target="_blank" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"></font></font></font></font></font></font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></a></font></font></font></font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کاتالوگ فتوگرافی "چونبوربی" (به معنی خودمونی ها)</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/138" target="_blank" title=""><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font></font></font></font></font></font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مقاله سارا چلیدزه در روزنامه تیسکاری ცისკარი</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/134" target="_blank" title=""><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="2">قدیمی ترین تصویر موجود از فریدونشهر در سال ۱۲۴۳ ه.ش<br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br></font></font></font></font></font><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);">تاریخی:</span></font><br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/111" target="_blank" title=""><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"> </font></b></a></font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2">حمله شاه عباس به گرجستان و تبعید گرجیان</font><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/109" target="_blank" title=""><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"></font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font></a></font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2">آغامحمدخان قاجار</font><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/85" target="_blank" title=""><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"> </font></b></a></font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2">حمله افغان ها به فریدونشهر در منابع تاریخی</font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/category/1" target="_blank" title=""><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"> </a>صفحه ای از تاریخ غم انگیز و در عین حال دلاورانه گرجیان ایران<br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/65" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">تسیخه در منابع تاریخی</font></font></font></font></font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/135" target="_blank" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"></b></font></font></font></font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/135"> </a></font></font></font></font></font></font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">سرهنگ فروهر</font></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/126" target="_blank" title=""><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><font size="2"> </font></a><font size="2">یک روایت تاریخی قبل از انقلاب</font><b><br></b></font></font></font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/122" target="_blank" title=""><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="2"> </font></font></a><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="2">روایتی از یک نبرد حماسی<br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br><img src="http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0" onmouseover="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/da6f/u0ci6845gwo5d6nzg.jpg'" onmouseout="this.src='http://www.mediafire.com/convkey/71b1/m0jb7go8zs90715zg.jpg?size_id=0'" alt="" align="absmiddle"><br></font><b></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="3"> </font></font></font></font></font></font> </font></font> text/html 2017-01-05T19:30:14+01:00 www.iraniangeorgians.ir IranianGeorgians زبان مادری http://www.iraniangeorgians.ir/post/141 <font face="Mihan-Iransans">زبان مادری جزء&nbsp; لاینفک وجود آدمی است و با سلول های بنیادی وجود او گره خورده است. انسان در وجود زبان مادری است که قادر است به معنی واقعی لذت و درد ، عشق و نفرت و دشمنی و دوستی دست یابد و آن ها را با تمام وجود احساس کند . احساسی که از اعماق وجودش نشات می گیرد. من "گرجی" (برای مثال) تنها و تنها در وجود زبان مادریم است که می توانم لذت وجودی جمله دوستت دارم (მიყვარხარ-میقوارخار) را در عمق درونم احساس کنم و جریان دوست داشتن در رگ هایم جاری شود .</font><br><br><br><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/GafPgmAWy0/photo_2017-01-05_23-00-10.jpg" alt="" width="580" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="573"><br></div> text/html 2017-01-05T19:23:47+01:00 www.iraniangeorgians.ir IranianGeorgians کاتالوگ فتوگرافی "چونبوربی" (به معنی خودمونی ها) http://www.iraniangeorgians.ir/post/140 <font face="Mihan-Iransans">کاتالوگ فتوگرافی "چونبوربی" (به معنی خودمونی ها)<br><br>در مدت حضور امباکو و همسرش در ایران و فریدونشهراقدام به عکاسی کرده که ماه عسل ان یک گالری زیبا که به صورت یک کاتالوگ چاپ و در گرجستان منتشر شد.<br></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><br><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/rbuUMKusrw/photo_2017-01-05_22-51-43.jpg" alt="" width="600" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="419"></font><br></div><br><hr><br><div align="center"><p align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#3366FF"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">مطالب مرتبط<br></font></b></font></span></p><p><font face="Mihan-Iransans">روایتی از یک مکالمه بین سارا چلیدزه و گرجی مرتقوپی (همراه با تصاویر و ترجمه)</font><br><font face="Mihan-Iransans">گرجی روایت میکرد:"در ایران آواره شده،هرچه میخواهند مرا...</font><br><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/84" target="" title="">مطلب اصلی</a></font> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/99.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></font><br><font face="Mihan-Iransans">.......................................................................................................</font><br><font face="Mihan-Iransans">سفرنامه امباکو چلیدزه</font><br><font face="Mihan-Iransans">شناخت زندگی گرجی های فریدونشهر توسط شهروندان ما تنها در اواخر قرن نوزدهم آغاز گردید. در حال حاضر در میان ما هستند کسانی که....</font><br><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/93" target="" title="">مطلب اصلی</a></font> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/99.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></font></font><br><font face="Mihan-Iransans">...................................................................................................</font><br><font face="Mihan-Iransans">اوضاع سیاسی در زمان سفر امباکو چلیدزه در ایران.</font><br><font face="Mihan-Iransans">با فشارهای نخست وزیر، نمایندگان مجلس پنجم شورای ملی در روز ۹ آبان ۱۳۰۴ خورشیدی ماده واحده‌ای را مطرح کردند که.....</font><br><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/139" target="" title="">مطلب اصلی</a></font> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/99.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></font></font><br><font face="Mihan-Iransans">...................................................................................................</font><br><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans">مقاله جالب سارا چلیدزه همسر امباکو چلیدزه در روزنامه تیسکاری ცისკარი (فلق ) در رابطه با فریدونشهر</font></font><br><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/138" target="" title="">مطلب اصلی</a> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/99.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></font></font></p></div><br><br> text/html 2017-01-05T19:05:37+01:00 www.iraniangeorgians.ir IranianGeorgians اوضاع سیاسی در زمان سفر امباکو چلیدزه در ایران http://www.iraniangeorgians.ir/post/139 <font face="Mihan-Iransans"><br></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/w4sfZqaFXu/photo_2017-01-05_22-34-51.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font><br></div><font face="Mihan-Iransans"><br><br>اعدام علنی احمد کفشدوز از مخالفان نظام شاهنشاهی در میدان شاه-اصفهان (میدان نقش جهان فعلی) سال ۱۳۰۶ ه.ش<br><br>عکاس: امباکو چلیدزه گرجستانی<br><br><br><br><font size="3" color="#3366FF">اوضاع سیاسی در زمان سفر امباکو چلیدزه در ایران</font><br><br>&nbsp;با فشارهای نخست وزیر، نمایندگان مجلس پنجم شورای ملی در روز ۹ آبان ۱۳۰۴ خورشیدی ماده واحده‌ای را مطرح کردند که به موجب آن احمدشاه از سلطنت خلع شد و حکومت موقت «در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی» سپرده شد و «تعیین تکلیف حکومت قطعی» به مجلس مؤسسان واگذار شد. اغلب نمایندگان شهر تهران (که بر خلاف سایر شهرها در فرایندی نسبتاً دموکراتیک انتخاب می‌شدند) با این تغییر مخالفت نمودند.<br><br>&nbsp;با تشکیل یک مجلس مؤسسان، در ۲۱ آذر ۱۳۰۴، سلطنت ایران به «آقای رضا پهلوی» واگذار شد. انتخابات این مجلس در فرایندی کاملاً غیر دموکراتیک انجام شد و کسانی مانند سید ابوالقاسم کاشانی به نمایندگی رسیدند و در مدح رضا شاه و سلطنت وی، نطق‌های پرشوری کردند.<br><br>در بیست و چهارم آذر ۱۳۰۴ خورشیدی، رضاخان پهلوی در مجلس مؤسسان حاضر شد و با ادای سوگند به قرآن رسماً به عنوان سردودمان پهلوی وظایف پادشاهی را به عهده گرفت و برای اولین بار در سال ۱۳۰۴ بر تخت مرمر نشست. مراسم تاج‌گذاری رضاشاه در ۴ اردیبهشت ۱۳۰۵ در تالار سلام انجام شد.<br>&nbsp;در سال ۱۲۶۹ بانک استقراضی روس به صاحب امتیازی ژاک پولیاکف تاسیس گردید و در سال ۱۲۹۹ به دولت ایران واگذار شد. در سال ۱۳۰۴ اولین بانک ایرانی به نام بانک پهلوی یا اتوبانک با سرمایه ۴۰۰ هزار تومان تاسیس و بعدها به بانک سپه تغییر نام داد. در سال ۱۳۰۵ بانک شوروی با سرمایه‌ای حدود ۲۰۰ میلیون ریال تاسیس شد.<br><br>امباکو چلیدزه در اول جولای ۱۹۲۳ از مسکو جهت همراهی با گروهی که قصد تاسیس بانکی را در تهران داشتند به تفلیس آمد که او در پاییز همان سال همچون متخصص کارهای وامی و بانکی همراه گروه راهی تهران شد، همراهش همسرش سارا چلیدزه نیز او را همراهی می‌کرد و این فرصت این امکان را به امباکو می‌داد تا سفری نیز به فریدن بنماید تا از نزدیک فریدن و ساکنان گرجی اش را بیشتر بشناسد.<br></font><hr><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#3366FF"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">مطالب مرتبط<br><br></font></b></font></span><div align="center"><font face="Mihan-Iransans">روایتی از یک مکالمه بین سارا چلیدزه و گرجی مرتقوپی (همراه با تصاویر و ترجمه)<br>گرجی روایت میکرد:"در ایران آواره شده،هرچه میخواهند مرا...<br><font size="3"><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/84" target="" title="">مطلب اصلی</a></font> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/99.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"><br>.......................................................................................................<br>سفرنامه امباکو چلیدزه<br>شناخت زندگی گرجی های فریدونشهر توسط شهروندان ما تنها در اواخر قرن نوزدهم آغاز گردید. در حال حاضر در میان ما هستند کسانی که....</font><br><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/93" target="" title="">مطلب اصلی</a></font> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/99.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"><br></font>...................................................................................................<br>اوضاع سیاسی در زمان سفر امباکو چلیدزه در ایران.<br>با فشارهای نخست وزیر، نمایندگان مجلس پنجم شورای ملی در روز ۹ آبان ۱۳۰۴ خورشیدی ماده واحده‌ای را مطرح کردند که.....<br></font><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/139" target="" title="">مطلب اصلی</a></font> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/99.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></font></font><br><font face="Mihan-Iransans">...................................................................................................<br><font face="Mihan-Iransans">مقاله جالب سارا چلیدزه همسر امباکو چلیدزه در روزنامه تیسکاری ცისკარი (فلق ) در رابطه با فریدونشهر</font><br></font><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/138" target="" title="">مطلب اصلی</a> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/99.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></font></font><br></div> text/html 2017-01-05T18:46:20+01:00 www.iraniangeorgians.ir IranianGeorgians مقاله سارا چلیدزه در روزنامه تیسکاری ცისკარი http://www.iraniangeorgians.ir/post/138 <font face="Mihan-Iransans">مقاله جالب سارا چلیدزه همسر <a href="http://iraniangeorgians.ir/post/93" target="" title="">امباکو چلیدزه</a> در روزنامه تیسکاری ცისკარი (فلق ) در رابطه با فریدونشهر<br><font face="Mihan-IransansBold">انتشار: 1958-تفلیس<br><br><br></font></font><div align="center"><a href="http://cdn.persiangig.com/download/OZP8gLrs4k/%E1%83%A1.-%E1%83%AD%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%94.-%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A8%E1%83%98.pdf/dl" target="_blank" title="برای دانلود کلید کنید"><img src="http://cld.persiangig.com/images/pgdl.png" alt="دانلود"></a><br><br><hr><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#3366FF"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">مطالب مرتبط</font></b></font></span><br></div><font face="Mihan-Iransans"><br><br>روایتی از یک مکالمه بین سارا چلیدزه و گرجی مرتقوپی (همراه با تصاویر و ترجمه)<br>گرجی روایت میکرد:"در ایران آواره شده،هرچه میخواهند مرا...<br><font size="3"><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/84" target="" title="">مطلب اصلی</a></font> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/99.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"><br>.......................................................................................................<br>سفرنامه امباکو چلیدزه<br>شناخت زندگی گرجی های فریدونشهر توسط شهروندان ما تنها در اواخر قرن نوزدهم آغاز گردید. در حال حاضر در میان ما هستند کسانی که....</font><br><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/93" target="" title="">مطلب اصلی</a></font> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/99.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"><br></font>...................................................................................................<br>اوضاع سیاسی در زمان سفر امباکو چلیدزه در ایران.<br>با فشارهای نخست وزیر، نمایندگان مجلس پنجم شورای ملی در روز ۹ آبان ۱۳۰۴ خورشیدی ماده واحده‌ای را مطرح کردند که.....<br></font><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><a href="http://iraniangeorgians.ir/post/139" target="" title="">مطلب اصلی</a></font> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/99.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></font></font><br></div> text/html 2017-01-05T18:40:17+01:00 www.iraniangeorgians.ir IranianGeorgians شاهانکوه http://www.iraniangeorgians.ir/post/137 <div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/aEC3Hl4N6s/photo_2017-01-05_22-04-52.jpg" alt="" width="426" vspace="0" hspace="0" height="309" border="0" align="bottom"><br></div><br><font face="Mihan-Iransans">شاهانکوه با&nbsp; ۴۰۴۰ متر ارتفاع ، بلند ترین قله استان اصفهان و از کوههای بلند زاگرس است که در ۲۰ کیلومتری جنوب غرب فریدونشهر واقع گردیده است.</font><br><br> text/html 2016-11-21T15:44:21+01:00 www.iraniangeorgians.ir IranianGeorgians مذمت گدایی در فرهنگ گرجیان http://www.iraniangeorgians.ir/post/136 <font face="Mihan-Iransans"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در فرهنگ گرجی، عمل گدایی بسیار مذموم شناخته میشود، در میانشان گدا، ملعون و نفرین شده خدا و مردم تَلقی میشود...<br><br>"مرحوم حیدر علی لچینانی به همراه چند نفر، از آخوره علیا با اسب روانه اصفهان می شود. موقع برگشتن به خانه، بدون اسب برمیگردد. از او میپرسند پس اسبت را چه کرده ای؟ حیدر علی جواب میدهد وقتی به اصفهان رسیدم، در کارونسرایی وارد شدم و اسبم را در دالانی که سایه باشد بستم، وقتی برگشتم دیدم اسبم مشغول خوردن تکه نانی است از سفره ای. جویا شدم، معلوم شد از درویش دوره گرد گدایی است که پس از خوردن در انجا گذاشته است. وقتیفهمیدم که اسبم نان گدایی خورده است اسبم را فروختم (چون اسبی که نان گدایی بخورد غیرت از او سلب می شود، من ان اسب فاسق را در اصفهان فروختم انشالله در اینجا اسب سالم و صالحی خواهم خرید). همراهان وی، گفته او و ماجرایی پیش امده را تایید کردند"<br>منبع: گوگونانی، سعید، آخوره علیا خلف قهستجان، 294-295<br><br> </font> text/html 2016-11-21T15:40:48+01:00 www.iraniangeorgians.ir IranianGeorgians سرهنگ فروهر http://www.iraniangeorgians.ir/post/135 <font face="Mihan-Iransans">اقدامات وی در مارتقوپی<br>سرهنگ‌ فروهر در طول دوره اقامتش در فریدونشهر دست به انجام اقدامات مثبتی زده است از جمله:<br><br>&nbsp;محمد صادق خان فروهر، ابتدا فرمانده نظامی دامنه فریدن بود که طی یک شکایت ساختگی به مارتقوپی می آید. ورود ایشان به مارتقوپ ۱۳۱۳ ه.ش بوده و مدت اقامتش هفت سال طول کشید.<br><br>وی در خانه حیاتقلی لچینانی (رستمی) ساکن شدو پایگاه بهاری و تابستانی اش چادرهایی بود که در باغچه های بریانی (ბერიანთ ბაღჩა) درمحله لچینانی برپا میشد.<br><br></font> text/html 2016-11-21T15:37:41+01:00 www.iraniangeorgians.ir IranianGeorgians قدیمی ترین تصویر موجود از فریدونشهر در سال ۱۲۴۳ ه.ش http://www.iraniangeorgians.ir/post/134 <br><br><br>عکسی ۱۵۲ ساله از فریدونشهر <br><br>عکاس شخصی است آلمانی بنام #ارنست_هولتسر (1835-1911).<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; او که یک مهندس آلمانی بود حدود بیست سال از حضور خود را در شهر اصفهان گذرانید. در این مدت او به شهرها و روستاهای اطراف اصفهان از جمله فریدونشهر سفر کرده و حدود 3هزار نگاتیو عکس جمع آوری کرده است. <br><br>&nbsp;متاسفانه قسمت اعظم آرشیو وی از بین می رود و تنها مقداری از آن بطور اتفاقی توسط یکی از نوه های وی چندین سال پیش پیدا شده و چاپ می شود.<br>با اینحال هولتسر برای ما یادگاری بسیار گرانبها به جای گذاشته است چه در تاریخ فرهنگ شناسی و اقوام ایران و چه بطور جزء در مورد منطقه گرجی نشین فریدونشهر. <br><br>&nbsp; به ظاهر 3-4 عکس از فریدونشهر از وی به جای مانده است که یکی از آنها که نمایی زیبا و وسیع از روستای آن زمان #مرتقوپی است.<br><br>این قدیمی ترین تصویر موجود از فریدونشهر مربوط به سال ۱۲۴۳ ه.ش میباشد.<br><br><br><br><br><div align="right"><img src="http://www.upsara.com/images/pnym_photo_2016-11-21_19-07-28.jpg" alt="pnym_photo_2016-11-21_19-07-28.jpg" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px;" width="565" height="353"><br></div><br> text/html 2016-11-21T15:29:55+01:00 www.iraniangeorgians.ir IranianGeorgians لالایی იავნანა http://www.iraniangeorgians.ir/post/133 <font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Nassim"><b><font size="2">در شهر واشلوانی دراستان کاختی زن و شوهری ثروتمند زندگی می کردند که دختر بچه ای داشتند به نام کتوانی,<br>روزی از روزها دختر بچه در بیرون ازخانه مشغول بازی بود که توسط راهزنان دزدیده شد,پدر ومادر کتوانی همه جا را گشتند اما خبری از او نیافتند,روزها ازپی روزها می گذشت و پدرمادر کتوانی از یافتن فرزندشان نا امید شده بودند.<br><br>سال ها گذشت ,تا یک روز رفقای پدر برایش خبر آوردند که راهزنان کتوانی را به خانواده ای در داغستان فروخته اند,پدر با چند نفر ازدوستان با اسب هایشان به سمت داغستان رهسپارشدند تا اینکه پدر دخترش را که حالا بزرگترشده بود دید سمت او دوید اورا درآغوش گرفت اما دختر سراسیمه و با ترس پدر را پس زد.<br><br>پدر که این امر را عادی میدانست دختر را بغل کرده و با خود به گرجستان آورداما دختر بی قراری میکرد و میگفت:شما پدرومادر من نیستید مرا به خانه خودم بازگردانید,مادر کتوانی هرچه میکرد دختر قبول نمیکرد که فرزند اوست,حتی با نشان دادن لباس ها و عروسک بچگی کتوانی هم نتوانست وی را متقاعد کند.<br><br>نا امید سمت پنجره رفت پرده را باز کرد و با پاندور خود شروع به خواندن لالایی که درگذشته,وقتی کتوانی نوزاد بود برایش میخواند کرد ایاونانا,<br>در این هنگام اشک از چشمان کتوانی سرازیر شد و به طرف مادر دوید وی را سخت در آغوش گرفت و گفت آری به یادم آوردم من فرزند تو هستم فرزندی که سال هادور از تو بود فرزندی که با ناجوانمردی دزدیده شد.</font></b><br></font><br><br><br>یکی از امور مهم و ارزشی مسئله ی "لالایی" های سرزمین مادری ست که به مرور زمان غریب ترین آوا برای دختران امروز و مادران فردا می گردد.<br><br>توجه به لالایی های سرزمین مادری که در این مجال مطرح می شود چهار بعد دارد که هرچهار بعد آن مهم ، قابل تامل&nbsp; و دارای نکات ارزنده ای ست .<br><br>&nbsp;توجه به لالایی های سرزمین مادری به&nbsp; عنوان گنجینه ای از باورها ، اعتقادات ، آداب ورسوم و فرهنگ اقوام&nbsp; که به حوزه ی مردم شناسی برمی گردد .<br><br>&nbsp;توجه به لالایی های سرزمین مادری به عنوان بخشی از ادبیات که سروکارش با ادب و هنر است .<br><br>&nbsp;توجه به لالایی های سرزمین مادری به عنوان عاملی موثر در شکل گیری شخصیت و تاثیر بر ضمیر کودک که حوزه ی کار روانشناسی ست .<br><br>توجه به لالایی های سرزمین مادری به عنوان مسئله ای اصیل در حوزه ی اخلاق و تعلیم و تربیت .<br><br>تکیه و شان نزول این نوشتارروی&nbsp; سومین بعد از ابعاد لالایی های سرزمین مادری می باشد اما گفتنی ست که برای درک اهمیت موضوع ما ناگزیریم که کلیاتی را از هر سه حوزه بیان کنیم تا ذهن مخاطب برای دریافت وکسب نتیجه آماده تر شود .<br><br>&nbsp;کلیات<br><br>لالایی چیست ؟<br><br>لالایی نجوای مهرانگیز والدینی ست برای آرامش بخشیدن به کودک در هنگامه ی خواب . نجوایی که مادران در آن بیشتر هنرنمایی کرده و هنرشان مورد قبول مخاطب (کودک ) قرار گرفته است . بر همین اساس این هنر به نام مادران ثبت شده است و این خود از موضوعی پراصالت پرده بر می دارد و آن اهمیت نقش مادران در تربیت و اثرگذاری عاطفی بر کودکان است.<br><br>در زبان گرجی، لالایی را نانایی میگویند.<br>იავნანა<br>ایاونانا از قطعات قدیمی در فرهنگ گرجی میباشد که تا چند دهه قبل توسط مادربزرگانمان در #مرتقوپی خوانده میشد. این لالایی ها توسط آقای منصور قلانی گردآوری شده قطعه ایاونانا یکی از این شعرهاست.<br>در ایاونانا، کودک و جایگاهش با اشعه خورشید، بال فرشتگان، پرواز کبوتران، گل سرخ، زُمرّد، لعل، ستارگان و... تشبیه شده است.<br><br>"تمام شهرراخون فراگرفته بود سپاهیان شاه عباس به هرچه میرسیدند نابودش میکردند,بچه ها را از وسط پاهایشان دونیم میکردند تا تیزی شمشیرشان را بیازمایند...<br>منبع: عبدالسیف عبدالیف، روزنامه قفقاز<br><br>این ها روگفتیم تا با کلمه ی&nbsp; "ناجوانمردی" بهتر آشنا شوید، بامردمی که به ناجوانمردانه ترین شکل ممکن دزدیده شدند,آری #کتوانی قصه ، مردم گرجی هستند که یک روز دزدیده شدند, فرهنگشان دزدیده شد,کتوانی مظلوم,کتوانی تنها ما هستیم واین سرزمین مادریمان است که برایمان ایاو نانا میخواند...<br><br>حامد جمالی، سوپلگرام.<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><a href="https://telegram.me/sopelgram/2401" target="" title="">برای شنیدن لالایی گرجی کلیک کنید</a></font><br></div><font face="Mihan-Iransans"><br> </font> text/html 2016-11-21T15:28:59+01:00 www.iraniangeorgians.ir IranianGeorgians هادی یوسلیانی http://www.iraniangeorgians.ir/post/132 <font face="Mihan-Iransans">هادی یوسلیانی mc xboy خواننده گرجی، متولد سال ۱۳۶۸ از روستای گرجی نشین #جق_جق و ساکن اصفهان میباشد.<br>وی از سال ۱۳۸۲ در زمینه رپ فارسی و از سال ۱۳۸۷ فعالیت خودرا در زمینه موسیقی رپ گرجی آغاز کرد و از سال ۱۳۹۳ (بعد از قضایای تندیس) با انتشار ویدیو خانگی در رابطه با همین موضوع و بعد از آن موزیک ویدیو "سامشوبلو" مورد توجه گرجیان ساکن فریدن و گرجستان قرار گرفت. در تابستان سال ۱۳۹۵ به درخواست رسانه های گرجی زبان سفری به گرجستان با عنوان "تور انجام وظیفه"&nbsp; داشت و چند مصاحبه از وی با رسانه های گرجی منتشر شد.<br>بزودی آلبوم جدید به زبان گرجی و یک موزیک به زبان فارسی در خصوص سرگذشت گرجی های ایران منتشر خواهد شد.<br>&nbsp;در پایان سخن هنرمند با گرجیان ساکن در ایران:<br>"واسه زنده موندن این زبان خون خیلیها ریخته شده و خیلی ها زحمت کشیدن ..<br>من وقتی تاریخ گرجی های ایران رو میخوندم و اینکه چی به سرمون اومده تا الان شاید باور نکنی بغض گلومو میگرفت و... همین باعث میشد باز بیشتر و بیشتر تلاش کنم واسه بالا بردن پرچم.<br>من خاک پای همه همزبون های خودم هستم و دوست دارم همه باهم متحد بشیم و واسه این این زبان و فرهنگ قدم برداریم."<br>هادی یوسلیانی<br><br> </font> text/html 2016-11-21T15:26:21+01:00 www.iraniangeorgians.ir IranianGeorgians کــوبیس کش ქობის ქეშ http://www.iraniangeorgians.ir/post/131 <font face="Mihan-Iransans">&nbsp;کــوبیس کش-ქობის ქეშ<br><br>بالاتر از مزرعه لچینانی ها ارتفاعاتی در کنار چکاد დიდწვერი وجود دارد که در لفظ عامیانه کنونی مردم کوبکش میگویند، اما کوبکش به چه معناست؟<br><br>کوبکش همان کوبیس کش بوده است که به مرور زمان تغییر پیدا کرده و کوبکش میگویند. در زبان گرجی ქობი به معنای غار میباشد، ქეშ به معنای تحتانی و زیرین است.<br>نام اصلی این کوه ქობის ქეშ میباشد، از لفظ واقعی بجای لفظ عامیانه آن استفاده کنیم.<br><br> </font> text/html 2016-11-21T15:25:18+01:00 www.iraniangeorgians.ir IranianGeorgians تئونا کومسیاشویلی http://www.iraniangeorgians.ir/post/130 <font face="Mihan-Iransans"><br><br>متولد 1984/01/27 دهکده سیونی گرجستان<br>&nbsp;<br>&nbsp;شاعر، خواننده و آهنگساز آهنگ Pshavi پشاوی - منطقه خوسورتی بود.<br><br>وی به دلیل صدای منحصر به فرد و شیوه آوازخوانی به "بلبل کوه" معروف بود.<br>در 22 ژوئیه در سال 2010، تئونا برای اجرای زنده برای کودکان محروم و دور دست گرجستان، عازم سفر پر خطری شد، تئونا و خانواده او به دلیل حادثه جاده ای غم انگیز در یکی از جاده های منطقه کوهستانی خوسورتی درگذشت. خودرو در آب سرد رودخانه&nbsp; سقوط کرد. هفت نفر منجمله کودکان در این تصادف وحشتناک جان خود را از دست دادند. شوهر و برادر تئونا در این سانحه جان سالم به دربردند.<br><br>&nbsp;"تنها با آهنگ گفتم آن عشق را"<br>البوم سال ۲۰۰۹ از شاهکار های موسقی این خواننده مشهور گرجیست.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>⚫️ روحشان شاد و یادشان گرامی باد.<br>&nbsp;</font>